Trinity International School, Pune

Transfer Certificates


Binawat Tushar
Madhur Mansing Mane
Abbas Akram Bebal
Zainab Paratha
More Amruta Vitthal
Maniyar Arif Chandbhai
Arya Vijay Nawale
Nore Rufi Shafik
Solanki Divya Manohar
Gajendra Kumar Choudhary
Mehta Meet Sanjay
Shah Saahiel Jayesh
Kolhe Priyanshu Vijay
Haranmare Farhan Irfan
Chintal Saishradha Kailas
Chiluka Ohm Ravindra
Shaikh Faiz Jameer
Zahan Parvez Motafram
Omkar Dilip Throat
Khedekar Arati Shashikant
Magar Vaishnavi Satyawan.
Patel Komal Nitin
Sasane Vaibhav Dnyndeo
Kaswa Priyanka Anand
Kunjir Bharati Ramdas
Kamble Shripad Subhash
Patil Archee Yogesh
Khodke Mrinmayi Sujit
Khodke Mrinmayi Sujit
Sharavani Sachin Pokale
Om Sudarshan Shitole
Bhagwat Abhijeet Vijay
Mohammad Umair Khan
Deepa Ramdham
Jiya Ashish Runwal
Hriday Patel
Heeba Rauf Parkar
Muhammad Parkar
Nabeela Quadri
Dorge Samruddhi Babasaheb
Prathamesh G Lonakar
Anuj Mahajan
Laksh Agarwal
Trinity International School, Pune